Coaching en begeleiding voor kinderen.

Coaching en begeleiding voor kinderen

Coaching

Sociaal-emotionele coaching
Het leven kan druk met zich mee brengen. Het kan hierdoor voorkomen dat een kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Sociaal-emotionele coaching bestaat uit een lesprogramma met als doel de communicatieve en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten. Kinderen leren meer voor zichzelf op te komen en beter om te gaan met groepsdruk en agressie. Meestercoach biedt coaching bij de volgende onderwerpen:

    • Pesten
    • Onderlinge conflicten
    • Meeloopgedrag
    • Uitsluiting

Persoonlijkheid coaching
Ieder mens heeft zijn eigen karakter en persoonlijke kenmerken. Veel van deze kenmerken zijn aangeboren, maar op een aantal factoren kan je ook zelf invloed uitoefenen. Eén daarvan is gedrag. Met je eigen gedrag kan je veel invloed hebben in verschillende situaties. Meestercoach kan meekijken naar het gedrag en handelen van uw kind en meedenken hoe deze situaties ook kunnen worden aangevlogen.

Begeleiding

Begeleiding in verschillende vakgebieden
Het verwachtingspatroon van kinderen wordt steeds groter. Soms is het lastig om lesstof onder de knie te krijgen, met als gevolg dat er een leerachterstand ontstaat. De oorzaak hiervan is soms lastig te bepalen. Door middel van extra instructie en ondersteuning kan het kind weer stappen vooruit maken. Meestercoach biedt deze ondersteuning voor alle vakgebieden die worden aangeboden in het basisonderwijs.

Voorbereiding op toetsen en testen
Toetsen en testen zijn steeds belangrijker op school. Het maken van toetsen is voor veel kinderen erg spannend. Door druk en stress kunnen ze gaan onderpresteren. Bovendien kan het voorkomen dat kinderen de aangeboden leerstrategieën niet voldoende beheersen. Met als gevolg dat ze niet goed toegepast worden. Door een kind voldoende voor te bereiden op toetsen en testen, raakt het meer vertrouwd met de manier van de vraagstelling en inhoud van deze toetsen. Meestercoach zorgt hierbij voor een goede voorbereiding, zodat uw kind met meer vertrouwen de toetsen en testen kan maken.

Huiswerkbegeleiding
Het leren en maken van huiswerk gaat niet altijd vanzelf. Meestercoach kan huiswerkbegeleiding bieden voor een bepaald vakgebied.  Ook is het mogelijk in te zetten op leerstrategieën en leermethodes om (huiswerk)toetsen gemakkelijker te leren.