Coaching en begeleiding voor kinderen

Coaching voor kinderen

Coaching en begeleiding voor kinderen

Sociale-emotionele coaching
Het leven kan druk met zich mee brengen. Het kan hierdoor voorkomen dat een kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Deze training is een lesprogramma waarbij het doel is om de communicatie en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten. Kinderen leren hierdoor om meer voor zichzelf op te komen en beter om te gaan met groepsdruk en agressie. Meestercoach biedt coaching bij de volgende onderwerpen:

    • pesten
    • onderlinge conflicten
    • meeloopgedrag
    • uitsluiting

Persoonlijkheid coaching
Ieder mens heeft zijn eigen karakter en persoonlijke kenmerken. Veel van deze kenmerken zijn aangeboren, maar op een aantal factoren kan je ook zelf invloed uitoefenen, gedrag is zo’n factor. Met je eigen gedrag, kan je veel invloed hebben in verschillende situaties. Wil je hiervoor tips en zou je graag willen dat iemand met je meekijkt naar jouw eigen gedrag en handelen dat hierbij hoort? Meestercoach kan deze coaching bieden.

Begeleiding voor kinderen

Begeleiding in verschillende vakgebieden
Het verwachtingspatroon van kinderen wordt steeds groter. Soms is het lastig om lesstof onder de knie te krijgen, met als mogelijk gevolg dat er een leerachterstand ontstaat. De oorzaak hiervan is soms lastig te bepalen. Door middel van extra instructie en ondersteuning kan het kind weer stappen vooruit maken. Meestercoach biedt deze ondersteuning voor alle vakgebieden die worden aangeboden in het basisonderwijs.

Voorbereiding van toetsen en testen
Toetsen en testen zijn steeds belangrijker op school. Het maken van toetsen is voor veel kinderen erg spannend. Ze kunnen door de druk en stress onderpresteren. Bovendien kan het voorkomen dat kinderen de aangeboden leerstrategieën niet voldoende beheersen. Dit met als resultaat dat ze niet goed toegepast worden. Door een kind voldoende voor te bereiden op toetsen en testen, raakt het meer vertrouwd met de manier van de vraagstelling en inhoud van deze toetsen. Meestercoach zorgt hierbij voor een goede voorbereiding, zodat uw kind met vertrouwen de toetsen en testen kan maken.

Huiswerkbegeleiding
Het leren en maken van huiswerk gaat niet altijd vanzelf. Er kan huiswerkbegeleiding worden gegeven voor een bepaald vakgebied. Ook is het mogelijk in te zetten op leerstrategieën en leermethodes om (huiswerk)toetsen gemakkelijker te leren.