Wie is Meestercoach?

Mijn naam is Pascal Wallinga. Sinds 2010 ben ik werkzaam als leerkracht in het onderwijs. In 2012 heb ik de Master Special Educational Needs, Remedial Teacher met succes afgerond. Hierdoor weet ik, als Meestercoach, wat kinderen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Na jaren zelf jaren werkzaam te zijn geweest binnen het basisonderwijs, ben ik dit jaar (2023) begonnen als docent op de ALO-Pabo. Het is mijn doel om nieuwe juffen en meesters op te leiden voor dit mooie beroep.

Als leerkracht heb ik veel ervaring opgedaan in het coachen en begeleiden van kinderen, in het lesgeven op verschillende basisscholen en in verschillende groepen. Ieder kind heeft een individuele aanpak op zijn/haar eigen niveau nodig.

De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat kinderen gebaat zijn bij meer begeleiding en coaching dan dat er nu ruimte voor is binnen het onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen in verschillende situaties vastlopen of stagneert hun leerontwikkeling. Het kind kan dit helaas niet altijd zelf oplossen. Hiervoor heeft het coaching en begeleiding nodig. Meestercoach helpt het kind hierbij graag. Door middel van de juiste aanpak en begeleiding kan het kind zich verder ontwikkelen.

Ook heb ik mij tevens gespecialiseerd in het coachen van studenten en volwassenen op onderwijskundig gebied. Hiervoor heb ik de “NLP Practitioner resultaat gericht coachen” met succes afgerond. Als student en leerkracht komt er veel op je af. De meeste ervaringen zullen je verder helpen, maar er zullen ook ervaringen zijn die als minder positief worden ervaren. Het is dan fijn om met iemand te kunnen praten over deze ervaringen en gebeurtenissen. Door te spiegelen, niet oordelend, maar juist luisterend kan Meestercoach de leerkracht ondersteunen en begeleiden. Meestercoach kan door de juiste vragen te stellen, iemand in zijn kracht zetten. Dit zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling.

Behaalde diploma’s en cursussen:

1. Neuro Linguïstisch Programmeren, Practitioner NLP.
2. Master Special Educational Needs, Remedial Teacher, Seminarium voor Orthopedagogiek.
3. Getuigschrift leraar basisonderwijs.
4. Daltoncertificaat.
5. Gecertificeerd trainer ‘Ik leer leren’.
6. Building Learning Power.
7. Rots en Water Basisschool Schoolbreed.