“Ik leer leren”-training

Ik leer leren training

Leren is een complexe taak. De “Ik leer leren”-training leert je welke voorwaarden en leerstrategieën er nodig zijn om tot leren te kunnen komen. De nadruk ligt hierbij op het proces van het leren en juist niet om het product. In deze training wordt ook geleerd hoe je de effectiviteit bij het leren vergroot.

De training is geschikt voor:

  • Kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs
  • Leerlingen in het middelbaar onderwijs en studenten in het MBO of HBO die vastlopen bij het leren.

De “Ik leer leren”-training wordt individueel of in kleine groepen (2-5 deelnemers) aangeboden. Het bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. In dit thema komen verschillende werkvormen aan bod. De deelnemers leren hun eigen kwaliteiten beter te benutten en bovendien leren ze nieuwe strategieën toe te passen. Kortom, dit maakt het leren gemakkelijker en leuker.

De volgende thema’s komen aan bod:

  1. Ontdekken van eigen kwaliteiten en manieren van leren.
  2. Omgaan met faalangst en vasthouden van motivatie.
  3. Plannen en organiseren.
  4. Concentreren.
  5. Onthouden van de leerstof.

De kosten voor groepstraining zijn €245,- (inclusief werkboek à €32,50)
De kosten voor een individueel traject zijn afhankelijk van de vraag en gebaseerd op het uurtarief.

Voor meer informatie over de inhoud van deze training kunt u kijken op: www.ikleerleren.nl