Coaching en begeleiding voor leerkrachten en studenten.

Coaching voor leerkrachten en studenten

Coaching en begeleiding voor leerkrachten

Doordat de leerkracht steeds meer te maken krijgt met een hoger verwachtingspatroon, is coaching erg belangrijk geworden binnen het onderwijs. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen lesgeven, orde houden, administreren, vergaderen en openstaan voor feedback. Hierdoor komt er veel kijken bij het leraarschap. Voor een leerkracht kan het daarom fijn zijn om met iemand te praten over deze ervaringen en gebeurtenissen. Door niet oordelend, maar juist luisterend te spiegelen, kan Meestercoach de leerkracht ondersteunen. Meestercoach kan door het stellen van de juiste vragen, iemand in zijn kracht zetten en hierdoor zich verder te kunnen laten ontwikkelen. Meestercoach komt niet met oplossingen, maar begeleidt de persoon naar een zelfbedachte en voor die persoon passende oplossing. Doel is om de persoon op een andere manier naar de situatie te laten kijken door te luisteren, te observeren en door vragen te stellen. Hierdoor kom je vaak tot andere inzichten en ander gedrag.

Studenten

Ook van studenten wordt veel verwacht. Naast colleges volgen, moet er van alles gebeuren. Sociale druk en/of een te zware of drukke studie leggen steeds meer druk op de schouders van de student. Dit alles is niet altijd even gemakkelijk en het kan fijn zijn daar met iemand over te praten. Door te spiegelen kan Meestercoach je leren je eigen kwaliteiten en valkuilen te herkennen. Meestercoach zet je in je kracht door de het stellen van de juiste vragen, en helpt je bewust worden van wat jij nou écht belangrijk vindt.

De “Ik leer leren”-training is ook geschikt voor leerlingen in het middelbaar onderwijs en studenten van het MBO en HBO.