Coaching voor leerkrachten en studenten

Coaching voor leerkrachten

Coaching voor leerkrachten en studentenVan een (beginnend) leerkracht wordt veel verwacht: lesgeven, orde houden, administreren, vergaderen en openstaan voor feedback. Er komt veel kijken bij het leraarschap. Voor een leerkracht kan het fijn zijn om met iemand te praten over deze ervaringen en gebeurtenissen. Door te spiegelen, niet oordelend, maar juist luisterend kan Meestercoach de leerkracht ondersteunen en begeleiden. Meestercoach kan door de het stellen van de juiste vragen, iemand in zijn kracht te zetten en hierdoor zich verder te kunnen laten ontwikkelen. Meestercoach komt niet met oplossingen, maar begeleidt de persoon naar een zelfbedachte en voor die persoon passende oplossing. Door te luisteren, te observeren en door vragen te stellen is het doel om de persoon op een andere manier naar de situatie te laten kijken. Hierdoor kom je vaak tot andere inzichten en een ander gedrag.

Coaching voor studenten

Ook van studenten wordt er veel verwacht. Naast colleges volgen op school, moet er van alles gebeuren. Sociale druk, een te zware of drukke studie en steeds vernieuwende technologische ontwikkelingen leggen steeds meer druk op de schouders van de student. Dit alles is niet altijd even gemakkelijk. Bij deze taken komt veel kijken. Voor een student kan het fijn zijn om met iemand te praten over deze ervaringen en gebeurtenissen. Door te spiegelen, niet oordelend, maar juist luisterend kan Meestercoach de student leren de eigen kwaliteiten en valkuilen te herkennen. Meestercoach kan door de het stellen van de juiste vragen, de student in zijn/haar kracht zetten en hierdoor zich meer bewust laten worden wat hij/zij nou echt belangrijk vindt.