Coaching voor leerkrachten en studenten

Coaching voor leerkrachten

Coaching voor leerkrachten en studentenDoordat de leerkracht steeds meer te maken krijgt met een hoger verwachtingspatroon is coaching erg belangrijk geworden binnen het onderwijs. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen: lesgeven, orde houden, administreren, vergaderen en openstaan voor feedback. Hierdoor komt er veel kijken bij het leraarschap. Voor een leerkracht kan het daarom fijn zijn om met iemand te praten over deze ervaringen en gebeurtenissen. Door te spiegelen, niet oordelend, maar juist luisterend kan Meestercoach de leerkracht ondersteunen. Meestercoach kan door het stellen van de juiste vragen, iemand in zijn kracht zetten en hierdoor zich verder te kunnen laten ontwikkelen. Meestercoach komt niet met oplossingen, maar begeleidt de persoon naar een zelfbedachte en voor die persoon passende oplossing. Door te luisteren, te observeren en door vragen te stellen is het doel om de persoon op een andere manier naar de situatie te laten kijken. Hierdoor kom je vaak tot andere inzichten en ander gedrag.

Studenten

Ook van studenten wordt er veel verwacht. Naast colleges volgen op school, moet er van alles gebeuren. Sociale druk, een te zware of drukke studie en steeds vernieuwende technologische ontwikkelingen leggen steeds meer druk op de schouders van de student. Dit alles is niet altijd even gemakkelijk. Bij deze taken komt veel kijken. Voor een student kan het fijn zijn om met iemand te praten over deze ervaringen en gebeurtenissen. Door te spiegelen, niet oordelend, maar juist luisterend kan Meestercoach de student leren de eigen kwaliteiten en valkuilen te herkennen. Meestercoach kan door de het stellen van de juiste vragen, de student in zijn/haar kracht zetten en hierdoor zich meer bewust laten worden wat hij/zij nou echt belangrijk vindt.